menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม
 
มีหัวข้อทั้งหมด 15 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 6 หัวข้อ


ประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับสถาบันการศึกษาไทย
วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสถาบันเครือข่าย อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่ประกาศข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างครั้งที่1/2558
วันที่ประกาศข่าว 7 เมษายน 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาจารย์สหกิจศึกษากับการสร้างผลงานสหกิจศึกษาคุณภาพ”
วันที่ประกาศข่าว 7 เมษายน 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559
วันที่ประกาศข่าว 3 เมษายน 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1][2][3]
 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education