menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม
 
มีหัวข้อทั้งหมด 15 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 6 หัวข้อ


โครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่ : Cooperative Education Fair 58 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
วันที่ประกาศข่าว 7 เมษายน 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
สัมภาษณ์และพิจารณาการสนันสนุนทุนสหกิจศึกษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ประกาศข่าว 2 มิถุนายน 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
test
วันที่ประกาศข่าว 26 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1][2][3]
 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education