menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม
 
มีหัวข้อทั้งหมด 15 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 6 หัวข้อ


วันที่ประกาศข่าว 24 เมษายน 2560
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพิจารณาจัดส่งผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร
วันที่ประกาศข่าว 5 พฤศจิกายน 2559
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 ก.พ. 57 ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรสหกิจศึกษา ทุกท่าน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจศึกษา ม.น. แบบเต็มร้อย"
วันที่ประกาศข่าว 28 มกราคม 2557
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ประกาศข่าว 6 มีนาคม 2557
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2557
วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระชุมคณะทำงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4/2557
วันที่ประกาศข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1][2][3]
 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education