menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
 เรื่อง :  งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2555

 


รายละเอียด : เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เครือข่ายอุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 13 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยุ่มน้ำปิง วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิืทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.ดร.สุจินต์ จินายน มาเป็นประธานในการเปิดพิธี การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้แสดงนิทรรศการผลงานของตนเองเพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานสหกิจศึกษาเครือข่ายฯ แก่ประชาคมภายนอก ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชิต บุญเพ็ง ผู้บริหารระดับ ไดมอนแกรนด์ พาราไดซ์ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงนิทรรศการผลงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษา การประกวดผลงานสหกิจโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education