menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม
 
มีหัวข้อทั้งหมด 5 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 6 หัวข้อ

  
เรื่อง : Wawa
รายละเอียด : Hdjfhd ...
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : ewe
รายละเอียด : ewe ...
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : ประมวลภาพ โครงการบริหารจัดการสหกิจศึกษาแนวใหม่ : : Cooperative Education Fair 58 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะทำงานเครือ ...
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : ประมวลภาพงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกั ...
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง : งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เครือข่าย ...
อ่านต่อ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1]


โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education