menu
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรม


 
 
หัวข้อข่าว :   20 ก.พ. 57 ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรสหกิจศึกษา ทุกท่าน ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ประกาศข่าว 21 พฤษภาคม 2560
 


 
 
 
 

 
รายละเอียดข่าว : กองบริการการการศึกษาขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรสหกิจศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจศึกษาม.น.แบบเต็มร้อย" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเอกาทศรถ 208 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมอภิปรายนำเสนอ Best Practice "กระบวนการการบริหารจัดการสหกิจศึกษา ก่อน:ระหว่าง:หลัง" และขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่่งของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ในครั้งนี้

 
     
 

 

 
 

 

 

 

 
โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-8316 แฟกซ์ 0-5596-8321
Co-operative Education